TÜRKİYE'NİN MADEN KAYNAKLARI


                   TÜRKİYE'NİN    MADENLERİ
Türkiye madenler bakımından zengin bir ülkedir. Ayrıca bazı madenler bakımından dunyanın onemli ülkeleri arasındadır. Türkiyenin madenlerinin tamamı henüz belirlenmemiştir. Her yıl yeni maden yataklarının bulunması bunun kanıtıdır.

Ülkemizin madenciliğinin şu nadaki üretimi, tümüyle kendi endüstri kuruluşlarımızın gereksimine yönelik değildir. Bir kısmı ham olarak ya da yarı işlenmiş halde dışarı satılmaktadır.Bir madenin işletilmesinin karlı olabilmesi için;cevher oranı Yedekleriyle birlikte belirtilen miktarı fazla olmalıdır.


Anadolu, madenciliğin eskilere dayandığı bir yerdir. Ancak cumhuriyetin ilanından sonra kurulan maden teknik ve arama (M.T.A) enstitüsü, madenciliğimizi ciddi biçimde ele alınmasına yönelik olan bir kuruluştur. Bu kuruluş, arama çalışmaları gerçekleştirirken yine cumhuriyet döneminde kurulan ETİBANK, işletme ve pazarlama işlerini yürütmeye başlamıştır. Bu devlet kuruluşlarından başka, özel sektör kuruluşları da bulunmaktadır.


DEMİR

Türkiyenin birçok yerinde çıkarılan bir madendir. Demir çıkarımının %80ini Doğu Anadolu bölgesi içerisinde kalan Divriği sağlar. Balıkesirde Eymir ve Çarmık, Ege Bölgesinde Ayazmand ve Torbalı, Kahramanmaraş ile Kayseri arasında Faraşa ve Karamadazı, Sivas Hekimhan arasında Hasan çelebi ve Doğu Marmarada Çamdağı, önemli demir alanlarıdır. Demir, enddüstride en çok kullanılan maden cevheridir. Bu nedenle demir-çelik endüstrisinde ana maddedir.


KROM

Sert, paslanmaz ve iyi parlatılan bir madendir. Kaplamacılık ve çelik yapımında yaygın olarak kullanılır. Türkiyede yaygın olarak çıkarılan madenlerden biride kromdur. En zengin krom yatakları; Elazığda Guleman, Batı akdenizde (fethiye, marmaris arasında) Dalaman havzası, Kütahya ile Bursa arası ve Eskişehirin doğusundaki Seyitgazide yer alır. Adananın kuzeyindeki Akdağ yöresinde de yeni krom yatakları bulunmuştur. Akdağ krom yatakları, Dünyanın en zengin yataklarıdır. Türkiye, krom çıkarımında dünyada 3. sıradadır. Türkiye, çıkardığı kromu büyük ölçüde cevher olarak satmaktadır. Bu nedenle çıkarımını dış taleplere bağlı olarak ayarlamaktadır.
BAKIR

Kolay işenen bir madendir. Elazığda maden (Ergani bakır işletmeleri), Artvinde Murgul (Göktaş) ve Kastamonuda Küre bakır çıkartılan yerlerdir. Rize Çayelide yeni bakır yatakları bulunmuştur.


BOR

Kullanım alanı yaygın olan bu maden,boraks ve asitborik elde edilmesi bakımından da önemlidir. Balıkesirde Sultançayırı ve Bigadiç Eskişehirde Seyitgazi ve Kütahya çevresi önemli çıkarım alnlarıdır. Türkiye, bor minarellerinde dünyanın en zengin ülkesidir.
BOKSIT
Konyanın Seydişehir ilçesi ile Antalyanın Akseki ilçesinde çaıkarılır. Bu iki çıkarım alanı da Antalya bölümünde yer alır. Alüminyumun hammaddesidir.


KUKURT
Konyanın Seydişehir ilçesi ile Antalyanın Akseki ilçesinde çaıkarılır. Bu iki çıkarım alanı da Antalya bölümünde yer alır. Alüminyumun hammaddesidir.MANGANEZ

Zonguldakın Ereğli ve Artvinin Borkça (Göktaş) çevrelerinde çıkartılır. Denizli Tavasta yeni yatakları bulunmuştur.CIVA

İzmirin Ödemiş ve Karaburun, Konyanın Sarayönü çevresinde ve ayrıca Niğde civarlarında çıkartılır.TUZÇeşitli yollarla elde edilen bir doğal kaynaktır. Kayatuzu olarak çıkartıldığı gibi, deniz suyundan ve açık işletme olarak Tuz gölünden de elde edilir. En fazla tuz üretimi İzmirdeki Çamaltı tuzlasında, deniz suyundan elde edilir. Çankırı, Erzurum, Kars, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Konyada işletilmektedir.Türkiye, birçok madende zengin bir ülkedir. Bu madenlerden bazılarıi turistlik eşya yapımında önem taşır. Lületaşı (Eskişehirde) ve oltutaşı (Erzurumda) bu özellikte olanların en önemlileridir.


LINYIT

Yaygın olarak hemen her bölgemizde çıkarılır. Ege bölgesi linyitleri oldukça kalitelidir. Manisada Soma, Kütahyada Tavşanlı, Tunçbilek ve Değirmensaz, Amasyada Çeltek ve Erzurum en önemli çıkarım yerleridir. Kahramanmaraşın Elbistan, Muğlanın Yatağan linyitlerinin kalori değeri düşüktür. Bu nedenle termik santrallerde kullanılır.
PETROL

Güneydoğu Anadoluda Batman, Adıyaman, Siirt en önemli petrol alanlarına sahip olan illerdir. Bu enerji kaynaklarından başka; Denizlinin Sarayköy ilçesinde jeotermal enerji, Kırklareli

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !